1. Apoltan Sorin - muncitor
 2. Bîrte Floarea - paznic
 3. Bondane Daniela - îngrijitor
 4. Cira Nastasia - paznic
 5. Cocoară Ana - șef formație pază
 6. Ciobanu Mihaiela - îngrijitor
 7. Czimbolmas Magdolna - îngrijitor
 8. Cojoc Mărioara - îngrijitor
 9. Kertesz Ioana - îngrijitor
 10. Lăcătuș Lucreția - îngrijitor
 11. Mihalce Rodica - îngrijitor
 12. Poenar Maria - îngrijitor
 13. Pop Ioan Radu - muncitor
 14. Popa Ovidiu - muncitor
 15. Someșan Nastasia - îngrijitor
 16. Suciu Ana - îngrijitor
 17. Tomșa Iuliana - îngrijitor