"Suntem aceiași, dar obiceiurile ne diferențiază!"

Școala mea, a doua casă! Ideea proiectului: "Școala mea, a doua casă!" s‑a născut din dorința de a implica elevii gimnaziului Andrei Mureșanu" în înfrumusețarea mediului școlar, care cu siguranță are un efect major în progresul și formarea acestora. Activitățile au ca scop principal, valorificarea sferei emoționale și motivaționale în formarea (educarea) simțului estetic, care va rămâne pe tot parcursul proiectului un punct de referință în realizarea obiectivelor.

Școala mea, a doua casă! Se va avea în vedere faptul că implicându-se în acest proiect la nivelul școlii, elevii își vor perfecționa strategiile de comunicare, vor dezvolta relații de colaborare și întrajutorare în cadrul grupului, iar alături de muncă și învățătură, această activitate de "divertisment" va fi o formă de exprimare a fiecărei clase. De aceea am mizat pe faptul că "jocul didactic" solicită o gândire de tip problematic, elevii se întrec cu ei înșiși, colaborează în cadrul unui grup, își asumă responsabilitatea pentru actele proprii, concurând în același timp cu un alt grup. Am luat în considerare și faptul că prin această activitate educativă – non-formală, pot fi implicați și elevii timizi, care de obicei sunt mai puțini activi în cadrul învățării formale.

Școala mea, a doua casă! Școala mea, a doua casă! Școala mea, a doua casă!
 

Proiect este creat și destinat claselor gimnaziale din Colegiul Național Andrei Mureșanu sub forma unui concurs și promovat prin expoziție și materiale audio-video, cu scopul formării în rândul elevilor a gustului estetic, prin sentimentul apartenenței la un spațiu educațional cu care să se identifice cu plăcere.

Proiectul se află la Ediţia a II-a și se adresează celor 360 de elevi de gimnaziu, diriginților claselor V-VIII -17 cadre didactice, părinţilor elevilor și tuturor profesorilor colaboratori.

Pornind de la premiza că "orice călătorie începe cu un pas", iar caracterul se formează prin deprinderi și educație, inițiatorul proiectului prof. Matei Irina - director adjunct al Colegiului Național Andrei Mureșanu invită astfel elevii să se implice în amenajarea și înfrumusețarea sălii de clasă pentru creșterea performanțelor școlare și formarea unei atitudini pozitive față de mediul educațional.

Școala mea, a doua casă! Școala mea, a doua casă! Școala mea, a doua casă!

Desfășurat în perioada noiembrie 2016 - mai 2017, proiectul presupune ca pe întreaga sa durată să se aibă în vedere pavoazarea sălilor de clasă, monitorizarea aspectulului estetic, util și curat al sălii de clasă, comportamentul elevilor.

Premierea câștigătorilor se va realiza în săptămâna "Să știi mai multe, să fii mai bun!", 15 -19 mai 2017 și va consta în acordarea premiilor I, II, III, unui număr de 5 menţiuni, dar şi a diplomelor de participare.

Școala mea, a doua casă! Școala mea, a doua casă! Școala mea, a doua casă!

Detalii proiect