În atenția candidaților:

Eventualele contestații se depun marți, 19 iunie 2018 la Colegiul Național Andrei Mureșanu, în sala B3 (parter), între orele 14:00 și 19:00. Candidații să aibă asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev.

Important:

Candidații sunt informați că, în conformitate cu art. 9, alin. (1) din OMEN nr. 4793 / 2017, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Subiecte și bareme:

 1. Limba și literatura română - subiect
 2. Limba și literatura română - barem
 3. Matematică - subiect
 4. Matematică - barem
 5. Limba și literatura maghiară maternă - subiect
 6. Limba și literatura maghiară maternă - barem

Legislație evaluare națională clasa a VIII-a:

 1. ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018
 2. CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018
 3. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a evaluării național pentru elevii clasei a VIII-a
 4. PROGRAMA de examen pentru disciplina limba și literatura română
 5. PROGRAMA de examen pentru disciplina matematică
 6. PROGRAMA de examen pentru disciplina limba și literatura maghiară maternă

Anunțuri In anul școlar 2017-2018, evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în luna mai 2018.

ORDIN nr. 4787/30 august 2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a,a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018

Calendarul Evaluarii Nationale de la finalul clasei a II-a 2018:

 • 7 mai 2018:
   • Scris - Limba română
   • Scris - Limba maternă
 • 8 mai 2018:
   • Citit - Limba română
   • Citit - Limba maternă
 • 9 mai 2018:    - Matematică
 • 10 mai 2018:  - Scris - Citit Limba romana pentru minoritățile naționale

 Calendarul Evaluarii Nationale de la finalul clasei a IV-a 2018:

 • 15 mai 2018: - Limba romană
 • 16 mai 2018: - Matematică
 • 17 mai 2018: - Limba maternă

Calendarul Evaluarii Nationale de la finalul clasei a VI-a 2018

 • 23 mai 2018: - Limbă și comunicare
 • 24 mai 2017: - Matematică și științe

Modele de subiecte http://subiecte2017.edu.ro/2017/

Sursawww.edu.ro/%C3%AEn-anul-%C8%99colar-2017-2018-evalu%C4%83rile-na%C8%9Bionale-la-finalul-claselor-ii-iv-%C8%99i-vi-se-vor-desf%C4%83%C8%99ura-%C3%AEn/

 

 

Pagina 2 din 7