Rezultatele la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale:

*La proba C rezultatele sunt prezentate în ordinea:

  1. Înțelegere text audiat
  2. Înțelegere text citit
  3. Producere mesaje scrise
  4. Producere mesaje orale
  5. Interacțiune orală (conversație)

Planificările nominale pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, proba C, proba de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională.

Proba are 3 părți:

  1. Proba de înțelegere a unui text audiat, planificată în ziua de luni, 23 iunie 2014 între orele 11:30 și 12:20. La ora 11:30 se intră în sălile de examen; la ora 12 începe proba. Studiați planificările nominale pentru a vedea sala în care ați fost repartizați.
  2. Proba scrisă, planificată tot luni, 23 iunie 2014 între orele 12:30 și 15:00, în aceleași săli ca partea 1. La ora 12:30 se intră în sălile de examen; la ora 13:00 începe proba.
  3. Proba orală, planificată în perioada 24-26 iunie 2014 între orele 9:00 și 15:00 . Studiați planificarea nominală pentru a vedea sala, data și ora la care ați fost programați.

Pagina 5 din 10