Depunere contestații

Eventualele contestații se vor depune în sala C13, etaj I sau vor trimite pe adresa de e-mail informatician@cnam.ro cererea tip completată și semnată de candidat însoțită de copie după cartea de identitate a candidatului și numărul de telefon unde poate fi contactat pentru confirmare, după cum urmează:

   • 2 septembrie 2020- între orele 14:00-20:00

CANDIDAȚII VOR AVEA ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE LA DEPUNEREA CERERII: Model cerere contestație.

Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, cu nota acordată la contestații și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă.

Sesiunea iunie - iulie 2020

   • 25-29 mai 2020: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
   • 29 mai 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

Competențe lingvistice și digitale:

   • 9-10 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
   • 11-12 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
   • 15-17 iunie 2020: Evaluarea competențelor digitale-proba D
   • 18-19 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională-proba C

Planificări probe scrise:

   • 22 iunie 2020: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
   • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
   • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
   • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

Calendar Bacalaureat 2020

Documentele oficiale publicate de Ministerul Educației Naționale care reglementează organizarea și desfășurarea Examenului de Bacalaureat Național, sesiunea iunie-iulie 2015:

Ordin 4430 din 29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2015

Ordin 4430 din 29.08.2014 - Anexa 1. Calendarul de desfășurare al examenului de bacalaureat național 2015

Ordin 4799 din 31.08.2010 - Anexa 2. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2015

Ordin 4799 din 31.08.2010 - Anexa 3. Atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat

Ordin 4800 din 31.08.2010 - Anexa 1. privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat

Programele de examen ale disciplinelor susținute în cadrul examenului de bacalaureat 2015

 

 

Pagina 2 din 10