Planificarile nominale pe săli pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba C, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională, proba orală 26 iunie 2013


ATENȚIE: candidații vor fi prezenți în apropierea sălilor cu o jumătate de oră înainte de ora planificată .


Rezulatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba B, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă


Planificarea generală pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba D, proba de evaluare a competenţelor digitale, 17-20 iunie 2013


Planificările nominale pe clase și pe săliPagina 9 din 10