Rezultatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba C, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională:


Repartizarea pe săli pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba E.a., proba scrisă la limba și literatura română:


Rezulatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba D, proba de evaluare a competenţelor digitale


Planificarea generală pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba C, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională, probele de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă 25 iunie 2013


Planificare nominală pe clase și pe săli


ATENȚIE: candidații vor intra în săli la ora 11:30 .


Pagina 8 din 10