Planificările nominale pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, proba A, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Sălile D13, D18, D19, D20.

Baremele de corectare ale probelor scrise susținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013:


Repartizarea pe săli pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba E.d., disciplina la alegere:

Rugăm candidații să verifice cu atenție dacă disciplina afișată în dreptul numelui lor este cea aleasă în cererea de înscriere. În caz contrar anunțați imediat comisia - sala C3, între orele 08:00 - 16:00!


Pagina 7 din 10