Planificările nominale pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, proba D, proba de evaluare a competenţelor digitale

Planificările nominale pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, proba B, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

Rezultatele la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, proba A, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

Pagina 6 din 10