Repartizarea candidaților pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, anul școlar 2015-2016:


Elevii vor fi prezenți în sălile de examen cel târziu la ora 08:30, conform programării, având asupra lor cartea de identitate.

Probele examenului de simulare încep la ora 09:00.

CALENDAR Simulare probe scrise ale Examenului de Bacalaureat Național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016:

  • 7 martie 2016: Simularea probei E)a) - probă scrisă - Limba si literatura română
  • 8 martie 2016: Simularea probei E)b) - probă scrisă - Limba si literatura maternă
  • 9 martie 2016: Simularea probei E)c) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului
  • 10 martie 2016: Simularea probei E)d) - probă scrisă - Proba la alegere a profilului si specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
  • 18 martie 2016: Afisarea rezultatelor