MEN desfășoară programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care se acordă sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal.

IMPORTANT!

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea acestei sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

  1. Hotărâre de Guvern 712 / 2018
  2. OMEN nr. 3125 / 04.02.2019 + Calendar Bani de Liceu
  3. OM nr. 4839 / 2004 + cerere

„EURO 200” este un program național prin care elevii care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, conform HG 297/03.05.2018.

IMPORTANT!

Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 pe care trimit pe adresa de e-mail a unității de învățământ secretariat@cnam.ro până în data de 17 aprilie 2020.

  1. Documente necesare intocmirii dosarului pentru programul Euro 200
  2. Adresa MEN nr 355/DGI/28.02.2020 referitoare la derularea programului "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2020
  3. Model cerere EURO200 (anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004)
  4. Adresa MEC 91/7.04.2020 referitoare la depunerea cererilor EURO 200
  5. Hotărârea nr. 225/2020 + CALENDAR privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.294/2004 „EURO 200" este un program prin care elevii care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform HG 297/03.05.2018
  6. Legea 269_2004_privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare
  7. Hotararea Guvernului nr. 1294/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare 1294/2004

Pagina 4 din 14