Campania antidrog #potaltfel AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG reprezentată prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița-Năsăud, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, va implementa Campania națională de prevenire a consumului de canabis #POTALTFEL, în anul școlar 2017-2018.

Campania are drept scop creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei generale, cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară de 15-24 de ani, asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis, în vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii de la consumul ocazional/recreaţional la consumul regulat de canabis.

#POTALTFEL reprezintă un răspuns integrat și complet în planul politicilor publice, cu rol emergent la dinamica consumului de droguri în România.

Dosarul de înscriere cuprinde:

  1. fișa de înscriere în clasa a IX-a (se primește de la comisia de înscriere, în liceu)
  2. foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală
  3. adeverința cu notele obținute la evaluarea națională
  4. fișa cu vaccinările
  5. adeverința de la medicul de familie – apt pentru școală
  6. copie xerox certificat naștere elev (NU se legalizează la notariat)
  7. copie xerox carte identitate elev (NU se legalizează la notariat)
  8. copie xerox carte identitate părinte - mama sau tata (NU se legalizează la notariat)

Pagina 8 din 14