Dosarul de înscriere cuprinde:

 1. fișa de înscriere în clasa a IX-a (se primește de la comisia de înscriere, în liceu)
 2. foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală
 3. adeverința cu notele obținute la evaluarea națională
 4. fișa cu vaccinările
 5. adeverința de la medicul de familie – apt pentru școală
 6. copie xerox certificat naștere elev (NU se legalizează la notariat)
 7. copie xerox carte identitate elev (NU se legalizează la notariat)
 8. copie xerox carte identitate părinte - mama sau tata (NU se legalizează la notariat)

Instrucțiuni pentru elevi și diriginți

Pentru centralizarea opțiunilor Școlii Altfel 2017, elevii consultă propunerile de activități adecvate grupului țintă ( V-VI; VII-VIII; IX-X; XI-XII ).

Fiecare elev va alege pentru această săptămână 10 ateliere diferite și vor trece codurile corespunzătoare acestora în fișa centralizatoare primită de la profesorii diriginți.

Elevii care merg în excursii vor nota în fișa centralizatoare "exc" pentru zilele respective, urmând a completa restul fișei cu opțiunile preferate.

Programul activităților pentru învățământul primar:

 1. Programul clasei pregătitoare A
 2. Programul clasei pregătitoare C
 3. Programul clasei pregătitoare D
 4. Programul clasei a I-a A
 5. Programul clasei a I-a C
 6. Programul clasei a I-a D
 7. Programul clasei a II-a D

Pagina 7 din 13