MEN desfășoară programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prin care se acordă sprijin financiar pentru elevii din învățământul liceal.

IMPORTANT!

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea acestei sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie.

  1. Hotărâre de Guvern 712 / 2018
  2. OMEN nr. 3125 / 04.02.2019 + Calendar Bani de Liceu
  3. OM nr. 4839 / 2004 + cerere