ADMITERE 2021

Dosarele de înscriere în clasa a IX-a se depun în perioada 25-28 iulie 2021! Observație! În data de 25 iulie 2021, dosarele se depun în format on-line, pe adresa secretariat@cnam.ro, urmând ca ulterior, documentele scanate să fie depuse și în original, la secretariatul școlii. În data de 26-27-28 iulie 2021, dosarele de înscriere se depun în clădirea liceului, sala B3, între orele 8:30-14:00. Acte necesare înscrierii: - dosar plic - cerere înscriere - copie certificat naștere elev - copie carte de identitate părinți - copie foaie matricolă - copie diplomă de absolvire gimnaziu - copie adeverință evaluare națională - adeverință medicală și fișă cu vaccinări

Atenție! Copiile nu se legalizează!

Notă: Cei care doresc să își depună dosarul on-line în 25 iulie, ridică cererea de înscriere de la secretariatul școlii, la data de 22,23 iulie 2021

Col. Naț. "Andrei Mureșanu" Bistrița

Veniturile brute realizate de către personalul colegiului conform art. 33 din Legea nr. 153 / 2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - septembrie 2020.

Venituri brute personal CNAM - septembrie 2020

Valabil din 22 februarie 2021

Orar Liceu - clasele a IX-a și a X-a

 

Orar Liceu - clasele a XI-a și a XII-a

 

Orar Gimnaziu