Numărul absolvenților cu diplomă de bacalaureat în perioada 1965 - 2011

Promoții Numărul absolvenților
1965 - 1966 (an terminal în clasa a XI-a) 74
1966 - 1967 (an terminal în clasa a XI-a) 47
1967 - 1968 (fără absolvenți - se introduce învățământul de 12 clase din 1969) -
1968 - 1969 110
1969 - 1970 107
1970 - 1971 114
1971 - 1972 106
1972 - 1973 102
1973 - 1974 96
1974 - 1975 123
1975 - 1976 94
1976 - 1977 118
1977 - 1978 126
1978 - 1979 92
1979 - 1980 104
1980 - 1981 128
1981 - 1982 146
1982 - 1983 159
1983 - 1984 158
1984 - 1985 163
1985 - 1986 167
1986 - 1987 194
1987 - 1988 242
1988 - 1989 240
1989 - 1990 302
1990 - 1991 211
1991 - 1992 264
1992 - 1993 171
1993 - 1994 219
1994 - 1995 223
1995 - 1996 245
1996 - 1997 202
1997 - 1998 258
1998 - 1999 198
1999 - 2000 228
2000 - 2001 242
2001 - 2002 238
2002 - 2003 300 (inclusiv învățământul seral)
2003 - 2004 248
2004 - 2005 272
2005 - 2006 249
2006 - 2007 279
2007 - 2008 227
2008 - 2009 232
2009 - 2010 212
2010 - 2011 203
2011 - 2012 ?
2012 - 2013 ?
2013 - 2014 231

După cum se poate constata, în perioada 1965 - 2014 au absolvit liceul cu Diplomă de bacalaureat un număr de 8.464 elevi.

Fluctuații

În perioada 1970-1974 a funcționat în incinta liceului Institutul de educatoare, care a avut în total 164 de absolvente.

Începînd cu anul școlar 1982-1983 au absolvit și elevii de la învățământul seral, clasele XI-XIII, ultima promoție fiind în anul școlar 1993-1994.

În anul școlar 2000-2001 a funcționat o clasă de seral, profil matematică-informatică, clasele IX-XIII, cu absolvenți în 2004-2005. Aceeași situație s-a înregistrat și în anul școlar următor.

În perioada 1997-2001, la "Andrei Mureșanu" și-a desfășurat cursurile și o clasă de arte plastice.

Anul școlar 2001-2002 a dat prima promoție de educatori-învățători.

Titulatura liceului și profilele de-a lungul timpului:

Liceu de cultură generală (1965-1978):

 • Real
 • Umanist

Liceu industrial (1978-1999):

 • Mecanic
 • Mecanică fină și optică
 • Mecanici auto
 • Chimie industrială

Liceu teoretic (1990-1999):

 • Matematică-fizică
 • Fizică-chimie
 • Chimie-biologie
 • Filologie
 • Istorie-științe sociale
 • Economic

Colegiu Național (din 1999):

 • Matematică-informatică
 • Științe ale naturii
 • Filologie
 • Științe sociale
 • Servicii - tehnician în activități economice
 • Pedagogic - educator-învățător și bibliotecar-documentarist