1. Bîrte Floarea - paznic
2. Bondane Daniela - îngrijitor
3. Cira Nastasia - paznic
4. Cocoară Ana - șef formație pază 
5. Ciobanu Mihaiela - îngrijitor 
6. Czimbolmas Magdolna - îngrijitor
7. Cojoc Mărioara - îngrijitor
8. Kertesz Ioana - îngrijitor 
9. Lăcătuș Lucreția - îngrijitor
10. Mihalce Rodica - îngrijitor 
11. Poenar Maria - îngrijitor
12. Pârcea Cornel - muncitor
13. Pop Ioan Radu - muncitor
14. Popa Ovidiu - muncitor
15. Precup Petronia - îngrijitor
16. Someșan Nastasia - îngrijitor
17. Suciu Ana - îngrijitor
18. Tomșa Iuliana - îngrijitor

 

 

Autentificare