1. Bîrte Floarea - paznic
 2. Bondane Daniela - îngrijitor
 3. Cira Nastasia - paznic
 4. Cocoară Ana - șef formație pază
 5. Ciobanu Mihaiela - îngrijitor
 6. Czimbolmas Magdolna - îngrijitor
 7. Cojoc Mărioara - îngrijitor
 8. Kertesz Ioana - îngrijitor
 9. Lăcătuș Lucreția - îngrijitor
 10. Mihalce Rodica - îngrijitor
 11. Poenar Maria - îngrijitor
 12. Pârcea Cornel - muncitor
 13. Pop Ioan Radu - muncitor
 14. Popa Ovidiu - muncitor
 15. Precup Petronia - îngrijitor
 16. Someșan Nastasia - îngrijitor
 17. Suciu Ana - îngrijitor
 18. Tomșa Iuliana - îngrijitor

Autentificare