1. Apoltan Sorin - muncitor
 2. Bîrte Floarea - paznic
 3. Bondane Daniela - îngrijitor
 4. Cira Nastasia - paznic
 5. Cocoară Ana - șef formație pază
 6. Ciobanu Mihaiela - îngrijitor
 7. Covaci Alina Viluta - îngrijitor
 8. Cojoc Mărioara - îngrijitor
 9. Doci Gabriela - îngrijitor
 10. Martița Alina - îngrijitor
 11. Mihalce Rodica - îngrijitor
 12. Pop Ioan Radu - muncitor
 13. Popa Ovidiu - muncitor
 14. Someșan Nastasia - îngrijitor
 15. Suciu Ana - îngrijitor
 16. Tomșa Iuliana - îngrijitor
 17. Zăgrean Maria - îngrijitor