1912 - 2012


15 mai 1912
Are loc inaugurarea noii clădiri a Şcolii Civile Regale de Stat pentru Fete, aflată pe strada Fleischeralle / Aleea Măcelarilor (azi Bulevardul Republicii pe care se află CNAM), un adevărat „Palat al muzelor”, în care vor funcţiona de acum cele 4 clase maghiare de gimnaziu pentru fete, dovada vie a multiculturalităţii oraşului Bistriţa. Aici vor învăţa, în proporţii aproximativ egale, eleve de naţionalitate română, germană, maghiară şi israelită. În aceeaşi clădire va funcţiona şi o şcoală primară de stat cu predare în limba maghiară.

Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița

1915 - 1917
Şcoala de fete este mutată temporar în partea de est a clădirii, unde funcţiona Şcoala primară de stat, partea clădirii Şcolii civile regeşti de stat pentru fete fiind amenajată ca spital al Crucii Roşii pentru răniţii de pe front.

29 mai 1919
Clădirea este preluată de statul român. În locul fostei şcoli maghiare este înfiinţată Şcoala medie română de stat pentru fete, devenită în 1928 Gimnaziul de fete Bistriţa. Aici este mutată fosta Şcoală confesională greco-catolică, devenită Şcoala primară mixtă „Andrei Mureşanu”. Până în anul 1929, în aceeaşi clădire funcţionează o a treia unitate de învăţământ: Şcoala de ucenici Bistriţa.

septembrie 1940
În urma schimbării administraţiei din Nord-Vestul Transilvaniei, şcolile bistriţene sunt preluate de către Ungaria. Gimnaziul românesc de fete este desfiinţat, în locul lui fiind înfiinţată Şcoala civilă regală de stat pentru fete, cu 2 secţii – română şi maghiară. Tot aici este înfiinţat Liceul maghiar „Hunyadi János” cu 8 clase pentru băieţi, care avea şi o secţie în limba română, şi o şcoală elementară cu predare în limba maghiară.

noiembrie 1944
Clădirea este preluată din nou de statul român. Şcoala medie de fete este unită cu Liceul de băieţi „Alexandru Odobescu”, formând Liceul mixt „Alexandru Odobescu”. Este reînfiinţată şcoala primară mixtă „Andrei Mureşanu”.

1945
Este reînfiinţată şcoala de fete, sub denumirea de Liceul teoretic de fete Bistriţa, pe lângă care se înfiinţează în 1946 Gimnaziul unic Bistriţa, ce funcţionează până la reforma sistemului de învăţământ din 1948.

1948
Odată cu legea reformei învăţământului, Liceul „Alexandru Odobescu” devine Liceul Mixt nr. 1, viitorul Colegiu Naţional „Liviu Rebreanu”. Celelalte două şcoli bistriţene – cea de băieţi şi cea de fete – se unesc, formând Şcoala medie mixtă Bistriţa.

1964 - 1965
Instituţia poartă denumirea de Şcoala medie nr. 2 Bistriţa, fiindu-i transferate de la Liceul nr. 1 („Liviu Rebreanu”) un ciclu din clasele de la secţia română, clasele IX-XI, plus secţia maghiară.

Ștampila centenarului Colegiului Național Andrei Mureșanu Bistrița

1965 - 1966
Şcoala medie nr. 2 Bistriţa devine Liceul nr. 2

1971
Liceul nr. 2 reprimeşte, după 31 de ani, numele de „Andrei Mureşanu”, devenit în 1978 Liceul industrial „Andrei Mureşanu” Bistriţa.

1990
Instituţia primeşte titulatura de Liceul teoretic „Andrei Mureşanu”.

1999
Liceul teoretic devine Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa, denumire pe care o poartă şi astăzi.