CICLUL PRIMAR – clasa pregătitoare:

"Clasa pregatitoare este magică",

Oferta educațională 2024-2025:


 

Efectivul unei clase este de 22 de elevi

O clasă, învățământ tradițional

 • Prof. înv. primar IOANA CONȚ

O clasă, învățământ tradițional în limba maghiară

 • Prof. înv. primar EVA BALINT

Două clase, alternativa educațională "Step-By-Step"

 • Prof. înv. primar CRISTINA CATALANO
 • Prof. înv. primar ADINA PITEA-CRIȘAN
 

Activitatea instructiv-educativă din CNAM, la nivelul ciclului primar, are ca priorități:

 • Promovarea politicilor educaționale naționale;
 • Oferirea unei perspective nuanțate a curriculumului național;
 • Aplicarea contextualizată a programei școlare și a proiectării unor parcursuri de învățare adaptate nevoilor clasei și elevilor;
 • Integrarea curriculară, atât pe orizontală cât și pe verticală a conținuturilor, prin acțiuni didactice menite să dezvolte profilul de formare al elevului din ciclul primar;
 • Dimensiunea acțională în formarea personalității elevului;
 • Învățarea activă, centrată pe elev;
 • Formarea competențelor specifice;
 • Formare de abilități și dobândire de atitudini;
 • Dezvoltarea emoțională și socială a elevului de vârstă școlară mică;
 • Stimularea învățării prin joc;
 • Parteneriate sustenabile cu părinții elevilor, parteneri activi în educația copiilor;
 • Flexibilitate, transparență, comunicare eficientă cu toți partenerii educaționali;
 • Activități educative centrate pe noile educații.

Servicii educaționale complementare:

 • Programul Școală după școală, organizat după metodologia MEN și în concordanță cu Codul de procedură fiscală;
 • Pachete educaționale adaptate nevoilor copiilor și cerințelor părinților, stabilite pe baza unei analize de nevoi, particularizate la nivelul fiecărei clase;
 • Asigurarea mesei de prânz în sistem catering;
 • Personal didactic calificat.

Alternativa educațională: Step by Step

O clasă Step by Step va avea două învățătoare care vor pregăti elevii.Programul elevilor este prelungit, între intervalul orar 8.00- 16.00 și cuprinde:

 • 8:00-9:00 : Întâlnirea de dimineață
 • 9:00-12:00 : Activități pe centre de interes
 • 12:00-13:00 : Pauza de masă.
 • 13:00-16:00 : Activități de consolidare ,activități de remediere/ individualizate, activități recreative

Sălile de clasă sunt amenajate în conformitate cu specificul alternativei, cu mobilier și dotări moderne, cu materiale diversificate și la îndemâna copiilor.

Ce este alternativa educaţională Step by Step?

La baza alternativei Step by Step pentru copii stă o credinţă fermă în principiile democraţiei. Step by Step- ul încurajează copiii să devină cetaţeni activi şi să aprecieze valorile inerente unui mod de viată democratic. Dascălii îi îndrumă în efectuarea alegerilor, preluând răspunderea personală a acestor alegeri. Copiii din aceste clase sunt încurajaţi în a-şi formula şi exprima propriile opinii. Se pun întrebări. Se susţin discuţii. Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea, civismul şi seriozitatea. Adulţii formează conştient aceste trăsaturi de caracter în relaţiile zilnice cu copiii.

Programul Step by Step implică:

 • Participarea familiei.
 • Didactici adecvate ce ţin cont de personalitatea copilului.
 • Poziţia centrală a copilului în abordarea demersului educaţional bazat pe individualizare.
 • Centre de activitate în sălile de clasă.
 • Instruirea continuă şi susţinerea logistică a învăţătorilor.

Structura de zi cu zi a clasei este programată pe unităti de timp pentru materii diferite. Informaţia este separată în fragmente distincte, care sunt prezentate copiilor într-o unitate de timp proiectată astfel încat să acopere material şi nu ca răspuns la dorinţa de cunoaştere a copilului. Conţinutul este predeterminat, la fel şi rezultatele; acestea sunt definite de factori ce sunt uşor de controlat. Programul Step by Step pentru învăţământul primar este încredinţat de faptul că aceşti copii îşi vor asuma – în cadrul clasei – diferite roluri. Tocmai prin aceste roluri diferite copiii îşi vor atinge scopurile stabilite:

 • Ca gânditori, copiii vor reflecta la acţiunile lor şi vor face conexiuni între cunoştinţele noi şi cele anterioare.
 • Ca persoane ce rezolvă o problemă, copiii vor crea soluţii alternative la obstacolele întâlnite în cale şi vor vedea problemele că posibilităţi de decoperit.
 • Ca martori ai unor întâmplări, copiii îşi vor dezvolta deprinderile şi mijloacele necesare pentru a comunica propriile observaţii şi idei.
 • Ca ascultători,copiii vor învăţa să-şi focalizeze atenţia în totalitate şi să devină auditori activi şi atenţi în public.
 • Ca interlocutori, copiii işi vor formula şi exprima propriile idei şi opinii pe diferite căi.
 • Ca parteneri, copiii vor învăţa să coopereze şi vor începe să ia în considerare şi punctele de vedere ale celuilalt.
 • Ca prieteni, copiii vor învăţa să aibă încredere şi să se îngrijească de ceilalţi şi să-şi dea seama că şi ceilalti vor proceda la fel faţă de ei.

O zi în clasa step by step:

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ

Programul propriu- zis al zilei începe cu Întâlnirea de dimineață, care pornește cu prezentarea AGENDEI ZILEI. Aceasta reprezintă planificarea activităților din acea zi. Un alt moment al întâlnirii de dimineață îl reprezintă CALENDARUL ZILEI, când se are în vedere precizarea zilei, a datei, aspectul vremii, evenimentele sociale și personale legate de ziua respectivă.

MESAJUL ZILEI

Mesajul este conceput de învățător pentru a introduce cunoștințele sau deprinderile noi de achiziționat și de prelucrat pe Centre de activități.

NOUTĂȚILE

Acest moment presupune comunicarea evenimentelor sau experiențelor personale ale elevilor. Noutățile sunt comunicate de elevi, colegilor din SCAUNUL AUTORULUI, unde fiecare va fi valorizat, dar va avea și responsabilitatea comunicării, deoarece va fi supus comentariilor și întrebărilor colegilor.

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES

Activitățile sunt împărțite pe centre de interes. Dintre acestea pot fi amintite: Centrul de Citire, Centrul de Scriere, Centrul de Matematică, Centrul de Arte, Centrul de Științe, Centrul de Studii Sociale, Centrul de Construcții. Într- o zi se vor utiliza doar 4- 5 centre, în funcție de activitate. Alegerea centrului de interes se face preferențial, sau prin stabilirea unor reguli ușor de înțeles și de respectat de către copii. Un grup va fi format din 5- 6 elevi la câte un centru. La fiecare centru, elevii vor fi întâmpinați de sarcinile de lucru aferente, pe care urmează să le realizeze. După un timp prestabilit (30-40 minute),grupurile de elevi se vor roti, astfel încât fiecare elev va ajunge să participe la fiecare activitate de la centrele din ziua respectivă.

EVALUAREA

Se poate realiza la nivelul Centrului de activitate sau în fața întregii clase- la Scaunul Autorului. Elevii vor prezenta modul în care au îndeplinit sarcinile de la centrul unde au lucrat, iar învățătoarea și colegii vor interveni cu întrebări și sugestii.

PAUZA DE MASĂ

ACTIVITĂȚI DE CONSOLIDARE/ REMEDIERE/ RECREATIVE

Aceste activități ajută elevii în a- și completa ceea ce nu au reușit să- și termine în cadrul activităților de dimineață, pe centre. De asemenea, ei își consolidează, își îmbunătățesc cunoștințele, își dezvolta priceperile și deprinderile.