Anunțuri și extrase din metodologia de organizare a Examenului de Evaluare Națională a absolvenților clasei a VIII-a, sesiunea iunie 2015:

Important: Accesul elevilor este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise. Elevii trebuie să aibă asupra lor C.I. sau Certificatul de naștere și carnetul de elev.

În atenția candidaților: Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

Alte prevederi ale regulamentului:Programarea pe discipline și săli:Telefon verde ISJ-BN: 0800816263

Telefon verde Ministerul Educației și Cercetării Științifice: 0800801100Pagina 4 din 7