În atenția candidaților:

Eventualele contestații se depun marți, 19 iunie 2018 la Colegiul Național Andrei Mureșanu, în sala B3 (parter), între orele 14:00 și 19:00. Candidații să aibă asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev.

Important:

Candidații sunt informați că, în conformitate cu art. 9, alin. (1) din OMEN nr. 4793 / 2017, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Subiecte și bareme:

 1. Limba și literatura română - subiect
 2. Limba și literatura română - barem
 3. Matematică - subiect
 4. Matematică - barem
 5. Limba și literatura maghiară maternă - subiect
 6. Limba și literatura maghiară maternă - barem

Legislație evaluare națională clasa a VIII-a:

 1. ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018
 2. CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018
 3. METODOLOGIA de organizare și desfășurare a evaluării național pentru elevii clasei a VIII-a
 4. PROGRAMA de examen pentru disciplina limba și literatura română
 5. PROGRAMA de examen pentru disciplina matematică
 6. PROGRAMA de examen pentru disciplina limba și literatura maghiară maternă