Baremele de corectare și subiectele Pentru probele susținute în cadrul simulărilor examenului de bacalureat național, anul școlar 2014-2015:

Citește mai departe...

Rezultatele la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale:

*La proba C rezultatele sunt prezentate în ordinea:

  1. Înțelegere text audiat
  2. Înțelegere text citit
  3. Producere mesaje scrise
  4. Producere mesaje orale
  5. Interacțiune orală (conversație)

Pagina 4 din 10