Rezulatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba B, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă


Planificarea generală pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba D, proba de evaluare a competenţelor digitale, 17-20 iunie 2013


Planificările nominale pe clase și pe săliRezulatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba A, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română


Planificare nominală pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba B, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - miercuri, 12 iunie 2013


Pagina 9 din 10