Rezulatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba D, proba de evaluare a competenţelor digitale


Planificarea generală pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba C, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională, probele de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă 25 iunie 2013


Planificare nominală pe clase și pe săli


ATENȚIE: candidații vor intra în săli la ora 11:30 .


Planificarile nominale pe săli pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba C, proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională, proba orală 26 iunie 2013


ATENȚIE: candidații vor fi prezenți în apropierea sălilor cu o jumătate de oră înainte de ora planificată .


Pagina 8 din 10