Baremele de corectare ale probelor scrise susținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013:


Repartizarea pe săli pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba E.d., disciplina la alegere:

Rugăm candidații să verifice cu atenție dacă disciplina afișată în dreptul numelui lor este cea aleasă în cererea de înscriere. În caz contrar anunțați imediat comisia - sala C3, între orele 08:00 - 16:00!


Rezultatele obținute la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba C, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională:


Repartizarea pe săli pentru Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2013, proba E.a., proba scrisă la limba și literatura română:


Pagina 7 din 10