Contestații:

Eventualele contestații se vor depune în sala C13, etaj I sau online, pe adresa de e-mail bacalaureat2021@cnam.ro (cerere tip completată și semnată de candidat însoțită de copie după cartea de identitate a candidatului) după cum urmează:

5 iulie 2021 - între orele 12:00-18:00
CANDIDAȚII VOR AVEA ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE.

Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, cu nota acordată la contestații și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă care nu mai poate fi modificată.

Menționați în partea de jos a cererii și un număr de telefon la care puteți fi contactat de către comisie pentru confirmarea contestației.

  1. Cerere contestație

Subiecte și bareme:

  1. subiecte.edu.ro

Legislație bacalaureat:

  1. Site oficial Bacalaureat 2021