Detalii vizualizare lucrări

Depunerea cererilor prin care se solicita vizualizarea lucrărilor se face la secretariatul CNAM în perioada 07 - 08 iulie 2020, între orele 09 - 14. Cererile pot fi depuse si on-line la adresa e-mail cnam_bn@yahoo.com si secretariat@cnam.ro

Depunere contestații

Eventualele contestații se vor depune în sala C13, etaj I sau vor trimite pe adresa de e-mail cnam_bn@yahoo.com cererea tip completată și semnată de candidat însoțită de copie după cartea de identitate a candidatului și numărul de telefon unde poate fi contactat pentru confirmare, după cum urmează:

   • 30 iunie 2020- între orele 16:00-20:00
   • 1 iulie 2020 – între orele 8:00-12:00

CANDIDAȚII VOR AVEA ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE LA DEPUNEREA CERERII: Model cerere contestație.

Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, cu nota acordată la contestații și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă.

Sesiunea iunie - iulie 2020

   • 25-29 mai 2020: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
   • 29 mai 2020: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a

Competențe lingvistice și digitale:

   • 9-10 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română-proba A
   • 11-12 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă-proba B
   • 15-17 iunie 2020: Evaluarea competențelor digitale-proba D
   • 18-19 iunie 2020: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională-proba C

Planificări probe scrise:

   • 22 iunie 2020: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
   • 23 iunie 2020: Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
   • 24 iunie 2020: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
   • 25 iunie 2020: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

Calendar Bacalaureat 2020