În atenția candidaților:

Repartizări la probele scrise, 4 - 8 iulie 2016:


Rezultate la probele de competențe

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, 27-29 iunie 2016:


Proba D - Evaluarea competențelor digitale, 21-24 iunie 2016:


Probele A și B - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală, 13-15 iunie 2016: