Contestații:

BACALAUREAT 2022 Eventualele contestații se vor depune în data de 27 iunie 2022, între orele 12:00-18:00 folosind cerere tip completată și semnată de candidat depusă după cum urmează: -în sala C13, etaj I, de către candidat, având asupra lui cartea de identitate SAU - online, pe adresa de e-mail contestatiibac@cnam.ro (cererea tip însoțită de copie după cartea de identitate a candidatului și numărul de telefon al candidatului pentru confirmare de primire) Nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, cu nota acordată la contestații și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă care nu mai poate fi modificată. Președinte, Boca Ovidiu-Ionel" 

  1. Cerere contestație

Pagina 1 din 11