Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2024-2025 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne | limba engleză în regim bilingv

 Rezultate inițiale. Eventualele contestații se depun Luni 27.05.2024, la secretariatul CNAM între orele 1200 - 1500


  • Proba scrisă de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, pentru clasa cu profil bilingv va începe la ora 9 și va dura 60 de minute.
  • Intrarea în săli se va face până la ora 8.45. După această oră nu se mai permite accesul în sala de examen.

Candidaţii vor avea obligatoriu asupra lor următoarele:

  • cartea de identitate, iar elevii care nu dețin carte de identitate se vor legitima cu certificatul de naștere.
  • pix cu pastă de culoare albastră.

 

Pentru proba orală candidații se vor prezenta cu cel puțin 30 de minute mai devreme fața de intervalul orar în care este programat


IN ATENŢIA ELEVILOR ADMIŞI ÎN CLASA a IX-a 2022-2023

Dosarele de înscriere se primesc în perioada 15-20.07.2022 (în zilele lucrătoare) între orele 9 - 14, sala B 3

  1. Anunţ pentru Admitere clasa a IX-a 2022-2023.

Pagina 1 din 4