Antreprenoriat de succes

Echipa de proiect alături de elevii claselor a X-a si a XI-a, profiulul Tehnician în activitați economice, începe prima activitate de implementare a proiectului ERASMUS+ K210-VET pe o perioadă de 3 săptamâni: 14 noiembrie - 7 decembrie

Erasmus+ Small-scale partnerships in vocational education and training nr. 2022-1-RO01-KA210-VET-0000826329 cu titlul "ANTREPRENORIAT DE SUCCES ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ" din cadrul Programului Erasmus+ - Acţiunea Cheie 2, Cooperare între organizații și instituții, este implementat de catre echipa de proiect formată din:

 • Prof. Todoran Anca - responsabil de proiect;
 • Prof. Mureșan Maria - responsabil cu formarea profesională;
 • Economist Decsei Andreea Eniko - responsabil financiar;
 • Prof. Buboly Monica - responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului;
 • Prof. Macarie Doina - responsabil cu diseminarea şi valorizarea rezultatelor proiectului;
 • Prof. Neamțiu Eugen - responsabil cu selecția și pregătirea participanților

Obiectivul pe care și-l propune acest proiect este stimularea inițiativelor antreprenoriale ale elevilor, identificat în urma analizei nevoilor reale ale acestora, realizată în școala aplicantă - Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița, România, și a parteneriatelor între școală și alte instituții interesate cum ar fi GRANADA ES MEDIO AMBIENTE S.L. Spania.

Grupul țintă al proiectului îl reprezită clasele a X-a și a XI-a de la profil Servicii, calificarea profesională: Tehnician în activități economice.

Pentru elevi criterile de eligibilitate pentru participarea la activitățile derulate în cadrul acestui proiect sunt:

 • media anuala la modulele de specialitate sa fie peste nota 8;
 • interes sporit pentru acumularea de cunoștințe practice în elaborarea unui plan de afaceri;
 • interes sporit pentru a dobândi abilități IT, având în vedere că toate planurile de afaceri selectate vor fi consemnate într-o brosură electronică pentru a putea împărtăși cu cât mai mulți elevi din județ și din țară experiența dobandită în urma derulării proiectului;
 • nota 10 la purtare;
 • maxim 10 absențe nemotivate.

Pentru elevii noștri programul de formare digitală este extrem de important și va fi corelat cu programul de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale în domeniul economiei circulare pe o perioada de 3 săptamâni începand cu data de 14.11.2022.

Rezultatetele așteptate în urma activității sunt:

 • o imagine clară a domeniului antreprenorial;
 • împărtășirea experiențelor în domeniul antreprenoriatului de către elevii participanți;
 • elaborarea unui pliant în format digital cu ideile de afaceri considerate a fi de succes de către partenerul din Spania in domeniul economiei circulare din mediul rural;
 • cunoașterea unor aspecte practice, cheie pentru succesul demarării afacerii.

Antreprenoriat de succes Antreprenoriat de succes Antreprenoriat de succes