Instrucțiuni pentru elevi și diriginți

Pentru centralizarea opțiunilor Școlii Altfel 2017, elevii consultă propunerile de activități adecvate grupului țintă ( V-VI; VII-VIII; IX-X; XI-XII ).

Fiecare elev va alege pentru această săptămână 10 ateliere diferite și vor trece codurile corespunzătoare acestora în fișa centralizatoare primită de la profesorii diriginți.

Elevii care merg în excursii vor nota în fișa centralizatoare "exc" pentru zilele respective, urmând a completa restul fișei cu opțiunile preferate.

Programul activităților pentru învățământul primar:

  1. Programul clasei pregătitoare A
  2. Programul clasei pregătitoare C
  3. Programul clasei pregătitoare D
  4. Programul clasei a I-a A
  5. Programul clasei a I-a C
  6. Programul clasei a I-a D
  7. Programul clasei a II-a D

Pentru anul școlar 2017-2018

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare se face în perioada 27 februarie - 16 martie 2017.

Criteriile de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare sunt:

  1. Unul dintre părinți are locul de muncă în vecinătatea școlii;
  2. Bunicii copilului au domiciliul în apropierea școlii;
  3. Copilul are părinți plecați în străinătate și locuiește la rude care au domiciliul în apropierea școlii (la înscriere este necesară procura notarială a împuternicitului).

Documente oficiale:

Clasa pregătitoare Clasa pregătitoare
Clasa pregătitoare Clasa pregătitoare
Clasa pregătitoare

Pagina 7 din 13