„EURO 200” este un program național prin care elevii care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 RON pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, conform HG 297/03.05.2018.

IMPORTANT!

Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevazut în anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 pe care trimit pe adresa de e-mail a unității de învățământ secretariat@cnam.ro până în data de 14 aprilie 2022.

  1. Documente necesare intocmirii dosarului pentru programul Euro 200
  2. ORDIN 3020-10.01.2022 + Calendar EURO200 2022 referitoare la derularea programului "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare în anul 2020
  3. Model cerere EURO200 (anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004)