Dosarul de înscriere cuprinde:

  1. fișa de înscriere în clasa a IX-a (se primește de la comisia de înscriere, în liceu)
  2. foaia matricolă pentru clasele V-VIII cu media generală
  3. adeverința cu notele obținute la evaluarea națională
  4. fișa cu vaccinările
  5. adeverința de la medicul de familie – apt pentru școală
  6. copie xerox certificat naștere elev (NU se legalizează la notariat)
  7. copie xerox carte identitate elev (NU se legalizează la notariat)
  8. copie xerox carte identitate părinte - mama sau tata (NU se legalizează la notariat)