Instrucțiuni pentru elevi și diriginți

Pentru centralizarea opțiunilor Școlii Altfel 2017, elevii consultă propunerile de activități adecvate grupului țintă ( V-VI; VII-VIII; IX-X; XI-XII ).

Fiecare elev va alege pentru această săptămână 10 ateliere diferite și vor trece codurile corespunzătoare acestora în fișa centralizatoare primită de la profesorii diriginți.

Elevii care merg în excursii vor nota în fișa centralizatoare "Exc." pentru zilele respective, urmând a completa restul fișei cu opțiunile preferate.

Termenul de completare al fișelor centralizatoare este 12.04.2017.

Diriginții completează opțiunile elevilor într-un tabel Excel care va fi trimis pe adresa de email: [email protected] până vineri 14.04.2017.

Propuneri de activități:

 1. Propuneri pentru clasele a III-a și a IV-a
 2. Propuneri pentru clasele a V-a și a VI-a
 3. Propuneri pentru clasele a VII-a și a VIII-a
 4. Propuneri pentru clasele a IX-a și a X-a
 5. Propuneri pentru clasele a XI-a și a XII-a
 6. Propuneri pentru clasele a V-a și a VIII-a, secția maghiară
 7. Propuneri pentru clasele a IX-a și a XII-a, secția maghiară

Programul activităților pentru învățământul primar:

 1. Programul clasei pregătitoare A
 2. Programul clasei pregătitoare C
 3. Programul clasei pregătitoare D
 4. Programul clasei a I-a A
 5. Programul clasei a I-a C
 6. Programul clasei a I-a D
 7. Programul clasei a II-a D

Autentificare