Asociația Argument

Tipul asociației: organizație de tip nonguvernamental, nelucrativ, apolitic şi fără scop patrimonial ; independentă şi față de autorități administrative, instituții culturale şi asociații similare din țară sau din străinătate.

Scopul: organizarea unor întâlniri periodice pentru abordarea unor probleme actuale de cultură, civilizație şi artă, în vederea formării artistice a tinerilor; organizarea unor manifestări culturale de anvergură națională şi internațională, prin valorificarea potențialului cultural local.

Câteva obiective:

  • colaborarea cu instituțiile specializate (cluburi şi asociații culturale) pentru îmbunătățirea condițiilor de pregătire culturală;
  • susținerea trupei de teatru "Corint", în vederea montării unor spectacole şi prezentării acestora în cadrul festivalurilor naționale şi internaționale;
  • editarea şi difuzarea de publicații proprii şi/sau editate de alte asociații similare din țară şi străinătate;
  • sprijinirea şi mediatizarea producțiilor dramatice, plastice, fotografice, cinematografice, literare, muzicale, coregrafice etc.;
  • inițierea şi sensibilizarea în domeniul formelor de cultură media;
  • sprijinirea activităților cu caracter sportiv, turistic şi ecologic;
  • contribuții la prevenirea delincvenței juvenile şi la integrarea în societate a tinerilor marginalizați şi inadaptați;
  • promovarea, inițierea şi demararea altor programe de interes pentru tineret;
  • colaborarea cu alte asociații sau fundații similare din țară şi străinătate.
Accesați site-ul asociației ...