Col. Naț. "Andrei Mureșanu" Bistrița

Veniturile brute realizate de către personalul colegiului conform art. 33 din Legea nr. 153 / 2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - septembrie 2020.

Venituri brute personal CNAM - septembrie 2020